V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Dôležité informácie

Doplňujúce informácie k cene za dodávku zemného plynu

Ceny za dodávku zemného plynu pre odberateľov kategórie domácnosť s dohodnutým druhom tarify D1 až D3 s celkovou spotrebou plynu za dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov do 68 575 kWh podliehajú v zmysle platnej legislatívy cenovej regulácii. Cena za dodávku zemného plynu pre odberateľov s dohodnutým druhom tarify D4, resp. so spotrebou plynu za fakturačné obdobie (štandardne dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov) nad 68 575 kWh je stanovená zo strany dodávateľa plynu.

Cena zemného plynu pre odberateľov kategórie domácnosť je dvojzložková a pozostáva z fixnej mesačnej sadzby (€/mesiac) a sadzby za odobratý plyn (€/kWh). Aktuálne platná fixná mesačná sadzba a sadzba za odobratý plyn podľa jednotlivých taríf pokrýva nasledovné priemerné predpokladané náklady súvisiace s dodávkou plynu:

Priemerná predpokladaná výška nákladov zohľadnených vo fixnej mesačnej sadzbe (€/mesiac) bez DPH Tarifa D1 Tarifa D2 Tarifa D3 Tarifa D4
Distribúcia plynu 1,75 4,14 6,35 30,36
Obch. činnosť dodávateľa plynu 0,01 0,01 0,11 0,00
Priemerná predpokladaná výška nákladov zohľadnených v sadzbe za odobratý plyn (€/kWh) bez DPH Tarifa D1 Tarifa D2 Tarifa D3 Tarifa D4
Nákupná cena plynu vrátane obchodnej činnosti dodávateľa 0,0239 0,0229 0,0227 0,0338
Preprava plynu 0,0009 0,0009 0,0009 0,0007
Distribúcia plynu 0,0233 0,0106 0,0092 0,0086
Uskladňovanie plynu 0,0000 0,0000 0,0000 0,0025

*Doplňujúce informácie sú uvedené k cenám platným od 4.7.2016 do 31.12.2016. Pre staršie obdobia kliknite tu.

Informácia v súlade s ustanovením § 69 ods. 2 písm. s) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

            Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel („Spoločnosť“) v zmysle povinného zverejňovania informácie v súlade s ustanovením § 69 ods. 2 písm. s) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje odberateľov plynu, ktorých dodávka nepodlieha cenovej regulácii, o zmene nákladov na zabezpečenie dodávky plynu, súvisiacich s vyvíjaním kontinuálnych aktivít Spoločnosti na zefektívňovanie a optimalizáciu vlastných nákladov.

Ďalšie informácie a súbory na stiahnutie

▲ Hore