SPP Asistencia

4 praktické služby pre vašu domácnosť na NON-STOP linke

 

Mám záujem
 

Výhody služby SPP Asistencia

 • operátori k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni na NON-STOP linke +421 220 510 888
 • okamžité riešenie nečakaných udalostí v domácnosti
 • rýchle zabezpečenie odborníka na odstránenie poruchy
 • komplexná právna, zdravotná, IT asistencia a asistencia v domácnosti
 • za služby pol roka neplatíte

Ako získať službu

 • podpíšte dodatok k zmluve na dodávku plynu s viazanosťou na 2 roky alebo zazmluvnite si produkt Dve Energie od SPP
 • uzavrite samostatnú Zmluvu o poskytovaní doplnkových služieb

 

Ako si objednať službu


Ako zahlásiť poistnú udalosť

 • zatelefonujte na NONSTOP linke +421 220 510 888.
 • pre rýchle vybavenie si pripravte číslo zmluvy alebo dodatku o dodávke zemného plynu, prípadne číslo odberného miesta  

V prípade havárie zabezpečí asistenčná centrála okamžitú pomoc, v ostatných prípadoch bude vyslaný do poistenej domácnosti odborník hneď, ako to bude možné.

 

Čo vám ponúkame

 

Asistenčné služby od SPP

 

Službou získate:

 • Riešenie havarijnej situácie v domácnosti
  • zabezpečíme zásah plynára, elektrikára, kúrenára, inštalatéra alebo sklenára a preplatíme náklady na ich príjazd, odjazd, prácu a drobný materiál použitý na opravu až do výšky 150 €
 • Otvorenie dverí
  • v prípade zabuchnutých alebo zaseknutých dverí vám zabezpečíme zámočníka na otvorenie dverí a preplatíme vám náklady na jeho príjazd, odjazd, prácu, základnú FAB vložku a súpravu náhradných kľúčov až do výšky 150 €
 • Opravu domácich spotrebičov
  • v prípade poruchy vášho spotrebiča zabezpečíme opravára a preplatíme jeho náklady na príjazd a odjazd, prácu a drobný materiál až do výšky 150 €
  • poistenie platí na spotrebiče: chladnička, kombinovaná chladnička, mraznička, práčka, sušička bielizne, práčka kombinovaná so sušičkou bielizne, umývačka riadu, sporák, rúra (okrem samostatnej mikrovlnnej), digestor, plynový sporák, variče, plynový kotol, prietokový ohrievač a plynový ohrievač vzduchu  (spotrebiče musia byť po záruke a nie  staršie ako 7 rokov).
 • Zabezpečenie dodávateľa  - informačná služba
  • poradíme a objednáme vám vhodného dodávateľa na nasledovné práce: obkladač, pokrývač, klampiar, podlahár, stolár, štukatér, maliar, lakovač, kominár, murár, pokrývač, upratovacie práce, sťahovacie služby, služby spojené s dezinfekciou, dezinsekciou a deratizáciou.

Cena: 6 mesiacov neplatíte a potom jednorázovo len 7,90 eur za zvyšných 18 mesiacov  

 

ikona-asistencne-sluzby s pravnou asistenciou Asistenčné služby s Právnou asistenciou od SPP

 

Asistenčné služby s Právnou asistenciou od SPP = Asistenčné služby od SPP + Právna asistencia

Službou získate:

 • Asistenčné služby od SPP (popis vyššie)
 • Telefonickú právnu asistenciu
  • všeobecné informácie o právnych predpisoch informácie o vzťahu občan – súd (náklady, znalci, advokáti…); informácie o riešení záväzkových či spotrebiteľskýchv vzťahov (zmluvné pokuty, úroky, reklamácie…); informácie o postupoch pri riešení problémov spojených s bývaním; informácie o náležitostiach a postupoch spojených so založením bytového družstva alebo spoločenstva vlastníkov nehnuteľností; kontakt na advokáta na účely nájomných a podnájomných zmlúv (prípadne pri otázkach výpovede z nájmu bytu alebo nebytových priestorov)

  • zahŕňa 1 hodinu právnej konzultácie s odborníkom cez telefón na 1 poistnú udalosť
 • Právnu asistenciu s finančným plnením
  • pokryjeme náklady na výdavky právneho zástupcu; súdne poplatky; náklady na cestu a ubytovanie poisteného a svedka k súdnemu konaniu, ak je jeho prítomnosť nariadená súdom; náklady a výdavky protistrany, ktoré je poistený povinný uhradiť na základe súdneho rozhodnutia
  • zahŕňa úhradu nákladov za právne úkony do výšky až 300 eur na 1 poistnú udalosť
  • nárok na finančné plnenie vzniká v prípade sporov o náhradu škody, nájomných a podnájomných sporov, sporov s dodávateľmi služby a susedských sporov.

 

Cena: 6 mesiacov neplatíte a potom jednorázovo len 9,90 eur za zvyšných 18 mesiacov  

 


Zdravotná asistencia od SPP

Službou získate:

 • Lekára na telefón
  • poskytneme vám odborné konzultovanie zdravotného stavu, vysvetlenie lekárskych pojmov, laboratórnych výsledkov, lekárskych postupov, poradenstvo v prednatálnej problematike, informácie o najbližšom vhodnom lekárovi, lekárni, a pod.
 • Nadštandardné ubytovanie v zdravotníckom zariadení
  •  v prípade hospitalizácie vám zabezpečíme nadštandardné ubytovanie v zdravotníckom zariadenído výšky 200 eur na jednu poistnú udalosť (pokiaľ neexistujemožnosť nadštandardného ubytovania, bude vám poskytnutá finančná kompenzácia).
 • Ubytovanie s dieťaťom v zdravotnom zariadení
  • v prípade hospitalizácie dieťaťa (do 15 rokov vrátane, ktorého ste zákonným zástupcom a žijete s ním v spoločnej domácnosti) vám zabezpečíme ubytovanie v zdravotníckom zariadení až do výšky 200 eur na jednu poistnú udalosť (pokiaľ neexistuje možnosť ubytovania poisteného s dieťaťom, bude vám poskytnuté ubytovanie v 3* hoteli, ktorý bude k zdravotníckemu zariadeniu najbližšie).
 • Finančnú kompenzáciu za pobyt v nemocnici
  • v prípade hospitalizácie, ktorej trvanie presiahne dĺžku trvania 10 dní (resp. 9 nocí pobytu), vám bude vyplatené jednorazové poistné plnenie až do výšky 100 eur.
 • Dopravu zo zdravotníckeho zariadenia
  • po ukončení hospitalizácie vám zabezpečíme odvoz zo zdravotníckeho zariadenia prostriedkom zodpovedajúcim vášmu stavu (sanitka, taxi…) až do výšky 100 eur.
  • o poskytnutie odvozu je potrebné požiadať najneskôr v deň ukončenia hospitalizácie.
 • Sprievod k lekárovi
  • po ukončení hospitalizácie vám zabezpečíme sprievod k lekárovi na kontrolné vyšetrenie spojené s hospitalizáciou vo výške až 100 eur (náklady spojené s dopravou, výkonom činnosti sprevádzajúcej osoby…).
  • o službu je možné požiadať do 14 dní po ukončení hospitalizácie z podmienky nesebestačnosti
 • Nákup liekov a doplatky za lieky
  • po ukončení hospitalizácie vám zabezpečíme nákup a doručenie liekov súvisiacich s hospitalizáciou až do výšky 50 eur na jednu poistnú udalosť.
  • o službu je možné požiadať do 14 dní po ukončení hospitalizácie za podmienky nesebestačnosti a najviac 3× za poistnú udalosť (doplatky za lieky sú hradené aj v prípade, keď úhrada doplatku za lieky nie je spojená so zabezpečením nákupu liekov).
 • Zabezpečenie ubytovania príbuzného
  • v prípade hospitalizácie poisteného vám zabezpečíme ubytovanie príbuzného (manžel, manželka, druh, družka, syn, dcéra, otec, matka) až do výšky 100 eur v 3* hoteli vzdialenom maximálne 20 km od miesta hospitalizácie po obdobie najviac 5 dní (podmienkou je, že poistený musí byť hospitalizovaný v nemocnici, ktorá je ďalej ako 100 km od jeho bydliska).

 

Cena: 6 mesiacov neplatíte a potom jednorázovo len 11 eur za zvyšných 18 mesiacov  

IT asistencia od SPP

Službou získate:

 • Asistenciu cez vzdialený prístup
  • zabezpečíme vám komplexnú asistenciu pri inštalácii počítača na diaľku, podporu pri používaní a nastavení zariadení ako napr. tlačiareň, skener a iné, poskytneme pomoc pri inštalovaní a odinštalovaní
   softvéru a jeho aktualizáciách
  • podmienkou je funkčné pripojenie na internet
  • služba pokrýva 1 hodinu konzultácie alebo vzdialeného pripojenia na počítač, 2 × za rok k 2 ks počítačov
 • Telefonickú asistencia
  • telefonicky poskytneme podporu pri používaní a nastavení elektroniky (počítača, TV, DVD prehrávača, set-top boxu, fotoaparátu, kamery či mobilného telefónu)
 • Obnovu dát
  • zabezpečíme vám obnovu dát na poškodenom dátovom nosiči (pevný disk, USB zariadenie, pamäťové karty, CD, DVD…) do výšky až 350 eur 2 - krát za rok. V prípade potreby vzdialenej asistencie zabezpečíme spojenie medzi vami a zmluvným dodávateľom.

Zabezpečenie IT asistencie a vyriešenie poruchy prebiehajú v pracovných dňoch od 8.00 – 20.00 hod.

Cena: 6 mesiacov neplatíte a potom jednorázovo len 8 eur za zvyšných 18 mesiacov  

 

Dokumenty k asistenčným službám

▲ Hore