Kalkulačka úspor

SPP vám ponúka transparentnú a vždy výhodnú cenu dodávky energií. Vypočítajte si, koľko ročne ušetríte s SPP oproti vášmu súčasnému dodávateľovi.

Vašu príslušnosť k distribučnej oblasti nájdete na 1. strane aktuálnej faktúry.
Jednotarif = DMP1
Dvojtarif = DMP4
Vykurovanie = DPM7
Verejné svetlo = DMP10
▲ Hore