Kontakty pre zákazníkov

Kontakty pre nahlásenie poruchy

Všeobecné kontakty

Platby - bankové spojenie PLYN

Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2620844545/1100
IBAN (BIC): SK23 1100 0000 0026 2084 4545 (TATRSKBX)

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 173584614/0900
IBAN (BIC): SK05 0900 0000 0001 7358 4614 (GIBASKBX)

Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 1001018151/0200
IBAN (BIC): SK90 0200 0000 0010 0101 8151 (SUBASKBX)

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 0005130277/1111
IBAN (BIC): SK20 1111 0000 0000 0513 0277 (UNCRSKBX)

Platby - bankové spojenie ELEKTRINA

Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2620225605/1100
IBAN (BIC): SK49 1100 0000 0026 2022 5605(TATRSKBX)

Elektronický newsletter Viac informácií a ukážka
Ostatné kontakty Prehľad kontaktov
Na samostatnej stránke nájdete kontakty na Nadáciu SPP, EkoFond a na ďalšie projekty SPP.
Mapa Zákazníckych centier SPP
Hľadať

Hľadané miesto nebolo nájdené

Bolo nájdených 0 Zákazníckych centier Bolo nájdené 1 zákaznícke centrum Bola nájdená 2 zákaznícke centrá SPP v širšom okolí. Ak chcete znížiť počet výsledkov, kliknite na mapu alebo hľadajte v nej.
Mesto Adresa (slúží len pre osobný kontakt) Otváracia doba zákazníckeho centra Korešpondenčná adresa
▲ Hore