Dokumenty na stiahnutie-plyn

Uzavretie a zmeny zmluvy

 

Ceny

 

Obchodné podmienky

 

Reklamácie

 

Pripojenie plynu

Všetky potrebné dokumenty nájdete na stránke spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., prevádzkovateľa distribučnej siete,  vo formáte pdf.

Pre podanie Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti môžete využiť on-line aplikáciu.

 

Archív

▲ Hore