Tlačová správa

Mimoriadna udalosť v Rakúsku nemá žiadny vplyv na dodávky plynu pre zákazníkov SPP

Pokračovať

Údajová základňa

Sadzba za odobratý plyn pre veľkých zákazníkov nie je stanovená v pevnej výške. Pre uľahčenie prepočtu tejto sadzby slúži uvedeným odberateľom údajová základňa, v ktorej si každý mesiac nájdu aktualizované hodnoty priamo vstupujúce do výpočtu sadzby za odobratý plyn.

Nominácie

Odberatelia s denným maximálnym množstvom spĺňajúcim stanovený limit majú povinnosť vykonávať nominácie. Nomináciou sa rozumie predchádzajúce hlásenie o množstve plynu, ktorý chce odberateľ odobrať počas dňa.

Emisie

Hodnoty vážených priemerov kvalitatívnych parametrov zemného plynu, ktorý na území Slovenskej republiky distribuuje spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. Bratislava

▲ Hore