Údajová základňa

Sadzba za odobratý plyn pre veľkých zákazníkov nie je stanovená v pevnej výške, ale aktualizuje sa mesačne v nadväznosti na vývoj cien ľahkého a ťažkého vykurovacieho oleja, ako aj v závislosti od vývoja kurzu USD voči EUR, prípadne spaľovacieho tepla objemového. Pre uľahčenie prepočtu tejto sadzby slúži uvedeným odberateľom údajová základňa, v ktorej si každý mesiac nájdu aktualizované hodnoty priamo vstupujúce do výpočtu sadzby za odobratý plyn.

 

>

Obdobie

U

E

FX*

(USD/EUR)

Január 2017 0,006385 0,004904 1,0543

* Hodnoty FX sú priemerné hodnoty za mesiac predchádzajúci mesiacu, za ktorý sa určuje cena v zmysle zmluvy o dodávke plynu

História údajov

▲ Hore