Údajová základňa

Sadzba za odobratý plyn pre veľkých zákazníkov nie je stanovená v pevnej výške, ale aktualizuje sa mesačne v nadväznosti na vývoj cien ľahkého a ťažkého vykurovacieho oleja, ako aj v závislosti od vývoja kurzu USD voči EUR, prípadne spaľovacieho tepla objemového. Pre uľahčenie prepočtu tejto sadzby slúži uvedeným odberateľom údajová základňa, v ktorej sú každý mesiac aktualizované hodnoty priamo vstupujúce do výpočtu sadzby za odobratý plyn.

 

Obdobie

E

Január 2017 0,004904
Február 2017 0,005701
Marec 2017 0,006224
Apríl 2017 0,006369
Máj 2017 0,006786
Jún 2017 0,006460
Júl 2017 0,006288
August 2017 0,005803

 

História údajov

▲ Hore