Údajová základňa

Sadzba za odobratý plyn pre veľkých zákazníkov nie je stanovená v pevnej výške, ale aktualizuje sa mesačne v nadväznosti na vývoj cien ľahkého a ťažkého vykurovacieho oleja, ako aj v závislosti od vývoja kurzu USD voči EUR, prípadne spaľovacieho tepla objemového. Pre uľahčenie prepočtu tejto sadzby slúži uvedeným odberateľom údajová základňa, v ktorej sú každý mesiac aktualizované hodnoty priamo vstupujúce do výpočtu sadzby za odobratý plyn.

 

Obdobie

E

Január 2017 0,004904
Február 2017 0,005701
Marec 2017 0,006224
Apríl 2017 0,006369
Máj 2017 0,006786
Jún 2017 0,006460
Júl 2017 0,006288
August 2017 0,005803
September 2017 0,005596
Október 2017 0,005585
November 2017 0,005919
December 2017 0,006289

 

História údajov

▲ Hore