Integrovaný manažérsky systém

Slovenský plynárensky priemysel, a.s., je spoločnosťou, uplatňujúcou najnáročnejšie požiadavky na vnútorné i vonkajšie normy riadenia vo všetkých svojich činnostiach. Spoločnosť je procesne riadená a pravidelne kontrolovaná systémom certifikácie v rámci integrovaného manažérskeho systému (IMS) podľa medzinárodných noriem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004. Certifikáciu vykonala spoločnosť 3 EC International, a.s.

Vízia spoločnosti je stanovená v Politike IMS.

Slovenský plynárenský priemysel, a. s., udržiava IMS pre činnosť „predaj plynu a elektriny“, trvale zlepšuje jeho výkonnosť a efektívnosť tak, aby spoločnosť neustále dosahovala ciele, uspokojovala požiadavky zainteresovaných strán, plnila relevantné právne a iné požiadavky, a tým zaisťovala trvalo udržateľný rozvoj.

Prílohy:

Politika IMS

Certifikát 14001 SK

Certifikát 14001 EN

Certifikát 9001 SK

Certifikát 9001 EN

▲ Hore