Odpredaj nehnuteľností

V rámci optimalizácie portfólia nehnuteľností SPP ponúkame na odpredaj nehnuteľnosti uvedené v prílohe. V prípade záujmu o ktorúkoľvek nehnuteľnosť kontaktujte:

Mgr. Vladimíra Mikoláška

Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

mobil: +421 907 844 632, +421 917 470 209

mail: reality@spp.sk

Ďalšie informácie a súbory na stiahnutie:

 

Ponuku na odkúpenie nehnuteľností SPP v Spišskom Podhradí (nehnuteľnosti podľa identifikačného listu č. 3) je potrebné predložiť najneskôr do 25.8.2017 do 12:00 hod. v súlade s Podmienkami ponukového konania. Podmienky ponukového konania je možné vyžiadať prostredníctvom e-mailu: reality@spp.sk.

Ponuku na odkúpenie nehnuteľností SPP v Senici (nehnuteľnosti podľa identifikačného listu č. 8) je potrebné predložiť najneskôr do 5.9.2017 do 12:00 hod. v súlade s Podmienkami ponukového konania. Podmienky ponukového konania je možné vyžiadať prostredníctvom e-mailu: reality@spp.sk.

 

 

▲ Hore