Odpredaj nehnuteľností

V rámci optimalizácie portfólia nehnuteľností SPP ponúkame na odpredaj nehnuteľnosti uvedené v prílohe. V prípade záujmu o ktorúkoľvek nehnuteľnosť kontaktujte:

Mgr. Vladimíra Mikoláška

Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

mobil: +421 907 844 632, +421 917 470 209

mail: reality@spp.sk

Ďalšie informácie a súbory na stiahnutie:

Výzva na predkladanie ponúk

Ponuky na odkúpenie nehnuteľností SPP v Žiari nad Hronom (nehnuteľnosti podľa identifikačného listu č. 9) a v Piešťanoch (nehnuteľnosti podľa identifikačného listu č. 10) je potrebné predložiť najneskôr do 20.2.2017 do 12:00 hod v súlade s Podmienkami ponukového konania. Podmienky ponukového konania je možné vyžiadať prostredníctvom e-mailu: reality@spp.sk.

▲ Hore