Transparentnosť

Transparentnosť, integrita trhu s energiou a slobodný prístup k informáciám sú prínosom pre odberateľov a ovplyvňujú ich pri výbere dodávateľa energie. Všetky tieto princípy Slovenský plynárenský priemysel, a.s. („SPP“) uplatňuje, a preto odberatelia zemného plynu, ako aj elektriny od SPP, dôverujú SPP ako spoľahlivému a férovému dodávateľovi.

 

 


 

▲ Hore