Upozornenia

02. 01. 2017

Pokračovanie súťaže Letné iskrenie - oznámenie výsledokov žrebovania

Vyžrebovali sme výhercu elektromobilu Tesla na celý víkend a 20 výhercov poukážok NAY Elektrodom‎ v hodnote 50 eur.

01. 12. 2016

Súťaž z dotazníka jeseň 2016 – výhercovia

Vyžrebovali sme ďalších 3 výhercov, ktorí vyplnili náš online dotazník spokojnosti počas mesiaca november. Jesenná súťaž sa tým uzaviera.

▲ Hore