14 mladých výtvarníkov z VŠVU BA • SPPIRIT

Galerie - expozice 4. apríl 2013
527_sppirit_vernisaz_01

04. 04. 2013 – 30. 04. 2013

Kurátor výstavy: Peter Michalovič

Výstava v Galérii SPP – SPPIRIT

Bratislava, 3. apríl 2013 – Mladí slovenskí výtvarníci zajtra predstavia svoje umelecké diela v Galérii SPP. Výstava s názvom SPPIRIT, ktorá potrvá do 30. apríla 2013, je prvým partnerským projektom SPP a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na podporu prezentácie mladých talentovaných výtvarníkov.

Galéria SPP predstaví štrnástich mladých výtvarníkov, študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktorých spája jeden učiteľ – prof. Ivan Csudai, ktorý zároveň vedie 4. maliarsky ateliér na VŠVU v Bratislave. Tento ateliér vznikol v roku 2001 za účelom posilniť pozíciu odboru maľby na škole, ako aj na slovenskej výtvarnej scéne.

Učiteľ, ktorý svojich žiakov nenúti napodobňovať svoj maliarsky rukopis, ale učí ich niečo iné. V prvom rade ich učí, že maľovať znamená myslenie, myslieť znamená komponovať a tvorba kompozície si vyžaduje odvahu (spirit). Maliar zo základných prvkov ako sú farba, línia či plocha musí vytvoriť kompozíciu obrazu, lebo jedine kompozícia je schopná udeliť jednotlivým prvkom ich skutočný význam. Tieto obrazy môžu reprezentovať určitý stav sveta alebo vyzývať diváka k tomu, aby ich chápal ako virtuálny príbeh. Avšak z tých istých prvkov môže vytvoriť obrazy našich nálad. Ďalej maliar môže vytvoriť ideálne abstraktné obrazy, ktoré analyzujú vzťahy medzi farbami, líniami a farebnými plochami “, charakterizuje tvorbu mladých autorov kurátor výstavy Peter Michalovič.

Kurátor výstavy dodáva: „Každý žiak si hľadá svoj vlastný spôsob maľovania. Chce, aby jeho obrazy dokázali odkryť to, čo je z jeho pohľadu zaujímavé a čo vystihuje jeho osobné preferencie a učiteľ si hľadá takú formu dialógu, ktorá dokáže dodať elán (spirit), uvoľniť energiu (spirit) talentu. Je to dialóg dvoch duší (spirits), ktorý mení oboch účastníkov a obohacuje každého z nich. Dôkazom toho sú obrazy, vystavené v tomto zvláštnom spirituálnom priestore, ktorý umožnil spojiť jednotlivé významy slova spirit do jedného zmysluplného celku.“

Autori výstavy:
Alexandra Barth
Dominika Žáková
Alžbeta Szeteiová
Andrea Kopecká
Patrícia Koyšová
Jakub Reken
Filip Sabol
Jakub Hvězda
Ján Hrčka
Michal Turkovič
Petr Bařinka
Peter Cvik
Andrea Priecelová
Katarína Janečková