Aká je priemerná uhlíková stopa Slováka?

Zelené služby 11. november 2022

Na základe prepočtov má Slovák priemernú uhlíkovú stopu (priemernú produkciu emisií CO2) približne 6 ton ročne.

Pri našom výpočte sme vychádzali z údajov za rok 2019:

  • celkové emisie skleníkových plynov Slovenska boli cca 39,948 mil. ton
    • z toho bolo emisií CO2 cca 33,773 mil. ton
  • celkový počet obyvateľov Slovenska bol 5,459 mil.

Podielom týchto hodnôt dostaneme približne 6 ton emisií CO2, čo vyjadruje celkovú uhlíkovú stopu prepočítanú na jedného obyvateľa Slovenska.

Táto hodnota sa môže v závislosti od konkrétneho občana líšiť. Vaša uhlíková stopa môže byť vyššia alebo nižšia.

Vypočítajte si Vašu uhlíkovú stopu na nasledovných stránkach:

Na výpočet údajov sme využili zdroje Ministerstva životného prostredia SR a Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz: