Ako mám požiadať o zmenu dodávateľa plynu?

Plyn 14. november 2022
  1. Pripravte si FAKTÚRU alebo aktuálnu ZMLUVU o dodávke plynu so súčasným dodávateľom.
    Potrebujete z nej zistiť informácie ako: POD, výšku ročnej spotreby plynu.
  2. Požiadajte o uzavretie zmluvy jedným z nasledovných spôsobov:
  1. Počkajte, kým vám doručíme návrh zmluvy a splnomocnenie, ktoré oprávni SPP podať výpoveď vášmu súčasnému dodávateľovi.
  2. Dokumenty si pozorne prečítajte a podpísané vráťte kuriérovi alebo zašlite na adresu SPP.