Čo je preddavková platba (preddavok)?

Faktúry a platby 20. október 2022

Preddavkové platby sú zálohy za elektrinu a plyn, ktoré uhrádzate počas roka. Na základe vašej skutočnej spotreby za uplynulé vyúčtovacie obdobie vypočítame cenu na rok a tú rozdelíme pravidelne podľa zvolenej periodicity platieb. Presný rozpis a termíny úhrady nájdete vo vašej poslednej vyúčtovacej faktúre.

Ak ste nový zákazník, stanovíme ich na základe vašej predpokladanej ročnej spotreby. Rozpis úhrad preddavkov získate po podpise zmluvy.

Periodicita platieb preddavkov: