Nadácia SPP venuje 100 tisíc eur na podporu vzdelávania detí

Tlačové správy SPP Podporuje O SPP - aktuality 11. september 2023
Nadácia SPP vyhlasuje dňa 11. 9. 2023 nový ročník grantového programu SPPravmeTo 2023, v ktorom prerozdelí až 100 tisíc eur na podporu vzdelávania detí na Slovensku.
SPP-Nadacia-SpravmeTo

Nadácia SPP vyhlasuje  dňa 11. 9. 2023 nový ročník grantového programu SPPravmeTo 2023, v ktorom prerozdelí až 100 tisíc eur na podporu vzdelávania detí na Slovensku. Cieľom programu je povzbudiť aktívne školské zariadenia a organizácie, ktoré sa venujú formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu detí a mládeže, a tak skvalitniť proces výučby na školách a v mimoškolských krúžkoch. Organizácie môžu prihlasovať svoje projekty do polnoci 8. októbra 2023. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 500 eur.

Grantový program SPPravmeTo je tradičným programom Nadácie SPP, vďaka ktorému už po šiesty krát  dáva príležitosť aktívnym organizáciám získať finančnú podporu na inovatívne vzdelávacie projekty. Podporí aktivity zamerané na rozvoj životných zručností detí a mladých ľudí počas vyučovacieho procesu a mimo neho, ako aj na rozvíjanie efektívnych spôsobov spolupráce detí, rodičov, učiteľov a komunity.

Naša nadácia dlhodobo podáva pomocnú ruku organizáciám, ktoré rozvíjajú kritické myslenie a schopnosť komunikovať u mladých ľudí. Grantový program SPPravmeTo je výborná príležitosť získať finančnú podporu na budovanie pozitívneho vzťahu detí a mládeže k prostrediu, v ktorom žijú a dať im možnosť podieľať sa na jeho zlepšovaní. Zároveň chceme, aby sa deti rady vzdelávali a aby pre ne samotné učenie bolo niečím, čo môže byť aj zábavné a fajn,“uviedla správkyňa Nadácie SPP Eva Guliková.

Žiadatelia – materské, základné a stredné školy, základné umelecké školy, obce a mestá, rodičovské združenia alebo občianske združenia, založené primárne na podporu vzdelávania, sa môžu zapojiť aj s projektami, ktoré podporujú zdravý životný štýl, motivujú deti a mládež k pohybovým aktivitám, umožnia tvorbu a zabezpečenie učebných pomôcok alebo pripravia projekty zážtikového vzdelávania.

Jeden subjekt môže predložiť maximálne jeden projekt, ktorý bude zrealizovaný v rámci Slovenska a bude ukončený  do 15. júna 2024,“ dodáva Eva Guliková.

Žiadosti treba predložiť online prostredníctvom  online registračného formulára zverejneného na webovej stránke: https://nadaciaspp.egrant.sk/. Uzávierka predkladania žiadostí je 8. októbra 2023 o 23:59. Výsledky a podporené projekty zverejní Nadácia SPP 13. novembra 2023.

Presné podmienky grantového programu SPPravmeTo a bližšie informácie nájdete na SPPravme To – Nadácia SPP (nadaciaspp.sk).