13. 12. 2018

Otváracie hodiny kontaktných miest SPP počas posledných dní roka 2018

Kontaktné miesta SPP zabezpečia svoju prevádzku aj počas posledných pracovných dní tohto roka

30. 11. 2018

Informácia o zmene cien za dodávku elektriny pre domácnosti a malé podniky od 1. januára 2019.

Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s., si dovoľuje svojich zákazníkov informovať, že na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví s účinnosťou od 1. januára 2019 upraví ceny za dodávku elektriny pre domácnosti a malé podniky.

12. 10. 2018

Súťaž Letná úroda v SPP - oznámenie výsledkov žrebovania

Vyžrebovali sme 30 výhercov palivových kariet v hodnote 90 EUR a 3 výhercov SMART sád.

08. 08. 2018

Podateľňa v Košiciach bude od 13. 8. do 28. 8. 2018 mimo prevádzky

Podateľňa SPP v Košiciach bude z prevádzkových dôvodov zatvorená od 13. 8. 2018 do 28. 8. 2018.

29. 07. 2018

Výsledky súťaže Jarná akcia Asistenčné služby 2018

Žrebovali sme troch výhercov súťaže Jarná akcia Asistenčné služby 2018.

13. 07. 2018

SPP hľadá poskytovateľov odborných prehliadok plynových kotlov

Chcete spolupracovať s SPP a zabezpečovať služby pre našich zákazníkov? Teraz je čas sa prihlásiť.

19. 02. 2018

Zákaznícke centrum SPP v Žiline je od 19. 2. 2018 presťahované

Zákaznícke centrum SPP v Žiline je od 19. 2. 2018 presťahované do nových priestorov na adrese Na priekope 13/174, 010 01 Žilina.

12. 02. 2018

Zákaznícke centrum SPP v Žiline bude 15. 2. 2018 a 16. 2. 2018 zatvorené

V dňoch 15. 2. 2018 a 16. 2. 2018 bude Zákaznícke centrum SPP zatvorené z dôvodu sťahovania sa na novú adresu.