13. 12. 2018

Otváracie hodiny kontaktných miest SPP počas posledných dní roka 2018

Kontaktné miesta SPP zabezpečia svoju prevádzku aj počas posledných pracovných dní tohto roka

30. 11. 2018

Informácia o zmene cien za dodávku elektriny pre domácnosti a malé podniky od 1. januára 2019.

Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s., si dovoľuje svojich zákazníkov informovať, že na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví s účinnosťou od 1. januára 2019 upraví ceny za dodávku elektriny pre domácnosti a malé podniky.

12. 10. 2018

Súťaž Letná úroda v SPP - oznámenie výsledkov žrebovania

Vyžrebovali sme 30 výhercov palivových kariet v hodnote 90 EUR a 3 výhercov SMART sád.

13. 07. 2018

SPP hľadá poskytovateľov odborných prehliadok plynových kotlov

Chcete spolupracovať s SPP a zabezpečovať služby pre našich zákazníkov? Teraz je čas sa prihlásiť.

19. 02. 2018

Zákaznícke centrum SPP v Žiline je od 19. 2. 2018 presťahované

Zákaznícke centrum SPP v Žiline je od 19. 2. 2018 presťahované do nových priestorov na adrese Na priekope 13/174, 010 01 Žilina.

12. 02. 2018

Zákaznícke centrum SPP v Žiline bude 15. 2. 2018 a 16. 2. 2018 zatvorené

V dňoch 15. 2. 2018 a 16. 2. 2018 bude Zákaznícke centrum SPP zatvorené z dôvodu sťahovania sa na novú adresu.