27. 12. 2019

Ceny za dodávku plynu pre domácnosti sa od 1. januára 2020 nemenia

Ceny za dodávku plynu pre odberateľov segmentu domácnosti platné v roku 2019 zostávajú v platnosti na vykurovacie obdobie 2019/2020.

13. 12. 2019

Otváracie hodiny kontaktných miest SPP počas posledných dní roka 2019

Kontaktné miesta SPP zabezpečia svoju prevádzku aj počas posledných pracovných dní tohto roka

02. 12. 2019

Informácia o zmene cien za dodávku plynu a elektriny pre domácnosti a malé podniky od 1.1.2020

Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s., si dovoľuje svojich zákazníkov informovať, že na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví s účinnosťou od 1. januára 2020 upraví ceny za dodávku plynu pre malé podniky a elektriny pre domácnosti a malé podniky.

02. 09. 2019

Podateľňa v Košiciach od 9.9. do 24.9.2019 mimo prevádzky

Podateľňa SPP v Košiciach bude z prevádzkových dôvodov dočasne mimo prevádzky.