13. 12. 2021

SPP a Brantner budú v Nových Zámkoch ekologicky spracúvať odpad a vyrábať z neho biometán

Vedenie mesta Nové Zámky a spoločnosti SPP, Brantner a Bytkomfort dnes predstavili zámer environmentálne udržateľnejšieho a inovatívneho spracovania komunálneho odpadu. Do roku 2023 má v meste vzniknúť Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu (CEBZ), ako jeden zo vzorových projektov cirkulárnej ekonomiky na Slovensku. Unikátna technológia premení odpad, ktorý dnes končí na skládke, okrem iného na biometán a biokompost. CEBZ stojí z pohľadu inovatívnosti a využívania najmodernejších technologických riešení, na vrchole pomyselného rebríčka možností, ktoré sú pri spracovaní odpadu k dispozícii. Ide o environmentálne najprijateľnejšie riešenie súčasnosti.

19. 11. 2021

Nadácia SPP podporí inovatívne vzdelávanie takmer 14 000 detí, pedagógov a dobrovoľníkov

Nadácia SPP prostredníctvom grantového programu „SPPravmeTo“ podporí tento rok 100 projektov, ktoré prinášajú inovatívne a kreatívne metódy vzdelávania detí v rôznych častiach Slovenska. Suma 110 000 eur bola prerozdelená medzi úspešných žiadateľov z radov základných a stredných škôl, umeleckých škôl a obcí, ktoré sú zriaďovateľmi týchto vzdelávacích inštitúcií. „V rámci grantu spájame tento rok ideovo obrovskú komunitu, spolu až 13 808 ľudí. Zatiaľ čo Nadácia SPP je finančným garantom, veríme, že 911 zapojených pedagógov a 1978 dobrovoľníkov, budú zasa odbornými garantmi toho, že projekty podporujúce osobnostný, ale i sociálny rozvoj detí a mládeže, ktoré sú úzko spojené s osvojením si kritického myslenia a zvládania rôznych životných situácií, budú úspešne zrealizované,“ hovorí Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

16. 11. 2021

SPP bude aj v roku 2022 výkupcom elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky určilo spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) za oficiálneho výkupcu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) pre celé územie Slovenska od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022. SPP tak bude aj naďalej poskytovať služby pre takmer 3 000 výrobcov elektriny z OZE.

03. 11. 2021

Nadácia SPP prerozdelila ľuďom so zdravotným znevýhodnením dvojnásobok plánovanej podpory

Nadácia SPP prerozdelila v októbri v rámci grantového programu „O krok vpred“ spolu 120 000 eur na realizáciu 158-ich projektov, ktoré pomôžu ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Ide o dvojnásobok pôvodne vyčlenenej sumy.

02. 11. 2021

Žiarivá a tajomná RETROSPEKTÍVA Roberta Polanského v Galérii SPP

Kontrastné, výbušné a zároveň harmonicky vyvážené sú diela Roberta Polanského, ktoré aktuálne prináša Galéria SPP širokej verejnosti v rámci novej výstavy „RETROSPEKTÍVA“. Kontrastné, pretože vystavené diela prinášajú vnímanie priestoru nekonečna a detailu vzájomne sa rozvíjajúcich v jednotlivých špecifických motívoch. Výbušné, žiarivým využitím farieb v rámci rôznych výtvarných techník, nevynímajúc akryl, digital art, či grafický dizajn. A harmonicky vyvážené v subjektívnom zachytení prežívania duchovnej a materiálnej podstaty bytia, čím konceptuálne umenie Polanského kontrastuje s trhovým a skomercializovaným umením dneška a ponúka vzhľad do umelcovho myšlienkového procesu.

13. 10. 2021

SPP ponúka domácnostiam možnosť dodávky elektriny za regulované ceny

SPP umožňuje domácnostiam, ktorých dodávateľ ukončil činnosť, uzavretie štandardných zmlúv na dodávku elektriny. Odberateľom elektriny v domácnosti, ktorí sa rozhodnú pre SPP ako svojho nového dodávateľa elektriny, je SPP pripravený dodať elektrinu za štandardné regulované ceny ako svojim ostatným zákazníkom. Nebudú teda platiť za dodávku elektriny výrazne vyššiu cenu stanovenú pre režim dodávky poslednej inštancie.

08. 10. 2021

SPP zabezpečí dodávky plynu pre odberateľov v režime dodávateľa poslednej inštancie

SPP ako dodávateľ poslednej inštancie zabezpečí dodávky plynu pre odberateľov spoločnosti SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., ktorí sú oddnes v režime dodávky poslednej inštancie. SPP bude rokovať s relevantnými štátnymi orgánmi o potrebných krokoch, ktoré sú v súvislosti s dodávkou poslednej inštancie nevyhnutné aj vzhľadom na vývoj cien plynu na trhu v Európe.

06. 10. 2021

Nadácia SPP vyhlasuje nový grant na podporu vzdelávania detí na Slovensku

Nadácia SPP poskytne ešte tento rok celkovo 150 000 eur v rámci grantového programu „SPPravmeTo“ na podporu vzdelávacích aktivít a zatraktívnenie vzdelávacieho procesu detí na Slovensku. Záujemcovia sa môžu uchádzať o maximálnu výšku podpory 1500 eur na jeden projekt, ktorý musí byť zrealizovaný do polovice júna 2022.

30. 09. 2021

SPP otvára nové Zákaznícke centrum SPP v obchodnom centre Nivy v Bratislave

SPP otvára v obchodnom centre Nivy v Bratislave nové Zákaznícke centrum SPP. Zákazníkom bude k dispozícii 7 dní v týždni v čase od 9.00 do 21.00 h. Návštevníkov nového Zákazníckeho centra SPP čaká už od 30. septembra množstvo prekvapení a zaujímavé darčeky.

21. 09. 2021

Nadácia SPP poskytne podporu ľuďom so zdravotným znevýhodnením

Nadácia SPP otvára v podobe grantu „O krok vpred“ aj tento rok možnosť čerpania finančnej podpory pre ľudí s rôznym zdravotným znevýhodnením. Z celkovo vyčlenenej sumy 60 000 eur môžu jednotliví žiadatelia získať príspevok na špeciálne rehabilitácie až do výšky 2000 eur. Žiadosti o príspevky je potrebné zasielať najneskôr do polnoci 11. októbra 2021, a to len prostredníctvom zaslania elektronického formulára, ktorý je žiadateľom k dispozícii na stránke https://nadaciaspp.egrant.sk/.

Načítať ďalších 10 správ