07. 05. 2021

Štatút súťaže „Deň Matiek“ na Facebooku

Zapojte sa v termíne od 9.5.2021 do 14.5.2021 do našej facebookovej súťaže

03. 05. 2021

Pravidlá vstupu do priestorov SPP od 3. mája 2021

Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. týmto v zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 187/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa („Vyhláška“) oznamuje, že v období od 3. mája 2021 do 28. mája 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia zakazuje vstup všetkým osobám, okrem zamestnancov, s výnimkou osôb, na ktoré sa vzťahuje niektorá z výnimiek v zmysle Vyhlášky.

27. 04. 2021

Predĺžili sme otváracie hodiny Zákazníckych centier SPP

Všetky naše zákaznícke centrá sú od 27. 4. 2021 pre vás opäť otvorené v štandardných otváracích hodinách.

09. 04. 2021

Od 12. 4. 2021 sú všetky Zákaznícke centrá SPP opäť otvorené.

Všetky naše zákaznícke centrá sú od 12. 4. 2021 pre vás opäť otvorené v upravených otváracích hodinách.

07. 04. 2021

Na rýchlostnej ceste R7 pribudli motoristom dve nové plniace stanice CNG

Bratislava, 7. apríl 2021 - Spoločnosť SPP CNG s.r.o. (SPP CNG) spustila do prevádzky dve nové samoobslužné plniace stanice na stlačený zemný plyn (CNG). Motoristi ich nájdu v oboch smeroch na odpočívadlách Blatná na Ostrove na rýchlostnej ceste R7. Plniace stanice sú otvorené 24 hodín denne, 7 dní v týždni a ponúkajú možnosť využitia služieb kiosku priľahlej čerpacej stanice OMV. Vozidlá načerpajú ekologické palivo CNG za porovnateľný čas ako pri používaní konvenčných palív.

31. 03. 2021

Štatút súťaže

Zapojte sa v termíne od 1. 4. 2021 do 15. 5. 2021 do našej súťaže a urobte radosť sebe aj svojim blízkym skvelým darčekom.

26. 03. 2021

Štatút súťaže „neSPPíme, bzučíme“ na Facebooku

Zapojte sa v termíne od 27.3.2021 do 2.4.2021 do našej facebookovej súťaže a hrajte o balíček neSPPíme, bzučíme.

19. 03. 2021

Štatút súťaže „165. výročie plynárenstva“ na Facebooku

Zapojte sa v termíne od 19.3.2021 do 26.3.2021 do našej facebookovej súťaže a hrajte o balíček SPP plný prekvapení.

19. 03. 2021

Štatút súťaže

Vyplňte dotazník v termíne od 12. 3. 2021 do 21. 3.2021 a zapojte sa do súťaže.

02. 03. 2021

Štatút súťaže "Marec mesiac knihy" na Facebooku

Zapojte sa v termíne od 2. 3. 2021 do 15. 3. 2021 do našej facebookovej súťaže.