17. 06. 2022

Zákazníci SPP nás v súčasnosti kvôli cenám na rok 2023 nemusia kontaktovať

Ceny pre domácnosti na rok 2022 sú stanovené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví do konca roka.