31. 10. 2018

Informácia o zmene cien za dodávku plynu pre domácnosti a malé podniky od 1. decembra 2018.

Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s., si dovoľuje svojich zákazníkov informovať, že na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví s účinnosťou od 1. decembra 2018 upraví ceny za dodávku plynu pre domácnosti a malé podniky.

12. 10. 2018

Súťaž Letná úroda v SPP - oznámenie výsledkov žrebovania

Vyžrebovali sme 30 výhercov palivových kariet v hodnote 90 EUR a 3 výhercov SMART sád.