13. 12. 2018

Otváracie hodiny kontaktných miest SPP počas posledných dní roka 2018

Kontaktné miesta SPP zabezpečia svoju prevádzku aj počas posledných pracovných dní tohto roka

30. 11. 2018

Informácia o zmene cien za dodávku elektriny pre domácnosti a malé podniky od 1. januára 2019.

Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s., si dovoľuje svojich zákazníkov informovať, že na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví s účinnosťou od 1. januára 2019 upraví ceny za dodávku elektriny pre domácnosti a malé podniky.