11. 05. 2022

Nadácia SPP znovu podporí komunity na celom Slovensku

Nadácia SPP vyhlasuje aj v roku 2022 grantový program SPPoločne pre komunity, ktorý je zameraný na rozvoj regiónov, revitalizáciu životného prostredia a zlepšenie kvality života ľudí na Slovensku. V rámci programu Nadácia SPP rozdelí 100 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 eur. Projekty je možné predložiť elektronicky do 29. mája 2022.

09. 05. 2022

Súťaž Kultúrna pamiatka roka – Fénix pozná svojich víťazov

Kultúrnymi pamiatkami roka a držiteľmi ceny Fénix sa v rámci 15. ročníka rovnomennej súťaže stal Kostol sv. Jána Krstiteľa na cintoríne v Modre, Meštiansky dom v opevnení Martineum v Bratislave a hrad Uhrovec. Osobitný titul „Adept na kultúrnu pamiatku roka – Fénix“ si prevzali zástupcovia Židovskej náboženskej obce za projekt obnovy a reštaurovania unikátnych náhrobkov zo staronového židovského cintorína v Bratislave. Odborná porota zároveň udelila Mgr. Ľubici Kadlec Melišovej čestné uznanie za výnimočný prístup a osobné nasadenie v procese obnovy a sprístupnenia pamiatok regiónu – Habánskeho mlyna v Sobotišti a objektu Letohrádku v Senici. V hlasovaní verejnosti najviac hlasov a Cenu Nadácie SPP získal neogotický kaštieľ Esterházyovcov v Galante.

29. 04. 2022

SPP pokračuje v nákupe LNG, tentoraz prvýkrát aj pre trh v Českej republike

SPP pokračuje v posilňovaní bezpečnosti dodávok plynu na Slovensku prostredníctvom nákupu skvapalneného plynu LNG. Už 1. mája 2022 pripláva do terminálu na chorvátskom ostrove Krk ďalší LNG tanker z amerického terminálu Corpus Christi s objemom 93 miliónov m3 plynu.

19. 04. 2022

Neogotický kaštieľ Esterházyovcov v Galante víťazom hlasovania verejnosti

Neogotický kaštieľ Esterházyovcov v Galante sa stal víťazom hlasovania verejnosti o najkrajšiu národnú kultúrnu pamiatku v 15. ročníku súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix a získa Cenu Nadácie SPP. Rozhodlo o tom 28 047 hlasov z celkového počtu 78 560 hlasujúcich. Víťaz si Cenu Nadácie SPP prevezme už 7. mája 2022 počas slávnostného odovzdávania ocenení v rámci 15. ročníka súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix. Slávnostný galavečer, ktorý prinesie mená ďalších laureátov ceny Kultúrna pamiatka roka – Fénix, prinesie divákom RTVS 7. mája 2022 o 21.30 h na Jednotke.

08. 04. 2022

Nadácia SPP vyhlasuje grantový program OPORA pre znevýhodnené skupiny ľudí

V grantovom programe OPORA od Nadácie SPP môžu žiadať o podporu mimovládne, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi, nadácie a neinvestičné fondy, ale i štátne organizácie poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce sociálne služby ako napr. domovy sociálnych služieb, stanice SOS, denné stacionáre, chránené bývanie, či špeciálne školy, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu života znevýhodnených osôb a aktivizácia potenciálu ich ďalšieho rozvoja, prostredníctvom Individuálnych plánov rozvoja.

05. 04. 2022

Fero Lipták v Galérii SPP

Rukopis výtvarníka Fera Liptáka je neprehliadnuteľný. Množstvo príbehov v réžii jeho charakteristického človiečika mnohých z nás sprevádza už dlhé roky. Napriek tomu, že postavička ostáva rovnaká, príbehy okolo nej nikdy nenudia a sú vždy plné nápadov. Z Liptákových diel cítiť radosť z tvorby a výraznú komunikáciu obrazu s divákom. Výstava s názvom „Trojskok“, ktorá sa v Galérii SPP začína 8. apríla a potrvá až do 20. mája 2022, prináša návštevníkom výber z autorovej tvorby so zameraním predovšetkým na jeho maliarsku činnosť z posledných rokov.

23. 03. 2022

SPP otvoril v Žiline Centrum pomoci pre ľudí z Ukrajiny. Nadácia SPP podporí ďalšie projekty

SPP podáva pomocnú ruku obyvateľom Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou v ich krajine, prostredníctvom Centra pomoci pre občanov Ukrajiny, ktoré zriadil v Žiline vo svojom bývalom vzdelávacom stredisku. V centre, ktorého kapacita je 100 – 120 ľudí, nájdu bezpečné útočisko predovšetkým matky s deťmi. Nadácia SPP podporí činnosť Asistenčného centra pomoci (ACP) v Bratislave pre ľudí zasiahnutých vojnou na Ukrajine, obce na slovensko-ukrajinskej hranici a Dobrovoľný hasičský zbor v Prešove.

14. 03. 2022

Nadácia SPP spúšťa hlasovanie o najkrajšej obnovenej pamiatke

Nadácia SPP spúšťa od dnešného dňa na stránke www.kpr-fenix.sk hlasovanie o najkrajšiu obnovenú pamiatku, do ktorého sa môže zapojiť široká vejenosť. Aj jediný hlas môže rozhodnúť o tom, ktorá z 31 súťažiacich národných kultúrnych pamiatok získa špeciálne ocenenie - Kultúrna pamiatka roka – Cena Nadácie SPP. Medzi prihlásenými historickými skvostami sa tento rok nachádzajú kaštiele, zámky, sakrálne stavby ale aj zaujímavé technické národné kultúrne pamiatky z celého Slovenska, ktorých obnova bola dokončená v rokoch 2020 a 2021. Stránka https://www.kpr-fenix.sk/hlasovanie/ ponúka príbeh každej pamiatky, doplnený o fotografie. Hlasovanie potrvá do 18. apríla 2022.

25. 02. 2022

SPP prvýkrát nakúpil LNG, dodávky plynu sú bez obmedzení

Ku dnešnému dňu sa dodávky plynu uskutočňujú plne v súlade s dennými objednanými množstvami a bez akýchkoľvek obmedzení. Dodávky plynu v dohodnutom objeme má SPP potvrdené aj na ďalšie obdobie. Dodávky plynu svojim zákazníkom tak SPP realizuje za úplne štandardných podmienok.

25. 02. 2022

Nadácia SPP pomôže ľuďom na Ukrajine

Nadácia SPP podporí organizáciu Človek v ohrození sumou 50 000 eur, ktorá tak bude môcť poskytnúť humanitárnu pomoc Ukrajinkám a Ukrajincom, ktorí sú na úteku zo svojich domovov alebo poskytnúť pomoc priamo ľuďom na Ukrajine, ktorí ju potrebujú.

Načítať ďalších 10 správ