06. 10. 2017 - 31. 10. 2017

Mária Bidelnicová • Relax

08. 06. 2017 - 30. 08. 2017

Katarína Balúnová • Do Zóny Uprostred sa vnoríte na druhý pohľad

07. 04. 2017 - 31. 05. 2017

Ján Koválik • Tak si tu žijeme...

17. 02. 2017 - 10. 03. 2017

Daniel Bidelnica • „Vtedy keď sa zastaví čas“

11. 11. 2016 - 31. 01. 2017

Katarína Alexyová-Fígerová • Dobrá farba pokračuje