Je potrebný izbový termostat?

Nina Blsková

Termostat je rovnako ako termostatický ventil schopný využívať tepelné zisky pri svojej regulácii (napr. teplo vznikajúce pri varení, prevádzke domácich spotrebičov, osvetlení a pod.) Veľmi účelný a úsporu energie zvyšujúci je termostat s časovým spínačom (denný alebo týždenný) s možnosťou nastavenia teplotného útlmu. Budete tak môcť nastaviť nočný útlm vykurovania a obmedziť vykurovanie v dobe dlhšej neprítomnosti.

Zásady umiestnenia izbového termostatu:


v tzv. referenčnej miestnosti, vždy tam kde sa najviac zdržujete, nie však v kuchyni, predsieni a nevykurovanej hale,

nemal by sa inštalovať na obvodovú stenu, v blízkosti okien a dverí, v miestach tepelných mostov, nad vykurovacími telesami alebo inými zdrojmi tepla ako je slnečné žiarenie, krb a pod.,

nemal by byť umiestnený za nábytkom, závesom alebo inými predmetmi. Vzduch cirkulujúci v miestnosti sa k nemu musí dostávať bez prekážok,

v miestnosti, kde je umiestnený izbový termostat, sa neodporúča inštalácia termostatickej radiátorovej hlavice. Pokiaľ je tam, mala by byť nastavená na maximum. V prípade nastavenia nižšej teploty na hlavici než je požadovaná na termostate, by tento stav nikdy nenastal a stále by dával pokyn kotlu aby kúril.