Mám kondezačný kotol Junkers.úspora plynu je keďkotol zohreje vodu na 48 st atá ide do systému rádiátorov,alebo úspora je keď do sytému ide voda s vyššou teplotou a kotol tým pádom ide kratšie?

Dušan Hauliš

Ospravedlňujem sa, odpoveď bola táto:

Pri kondenzačnom kotly je dôležitá vratná voda, ktorá musí mať takú teplotu aby došlo ku kondenzácii pár obsiahnutých v splodinách čiže cca 45°C. Ak má kotol modulový výkon, tak kotol stále pracuje v optimálnom režime v rozsahu výkonu. Ak nemá, je výhodnejšie aby kotol často nevypínal a nezapínal.