dobré ráno, mám túto otázku: v bratislave zohrievanie vody do stavu varu napr. 2 dcl vody na kávu trvá evidentne dlhšie ako u mňa na chalupe na dedine, kde 2 dcl vody zohrejem evidentne rýchlejšie. je spotreba plynu v bratislave väčšia a teda platím viac? Podľa mňa áno. prečo taký rozdiel, veď keby som mal vykurovací kotol v bratislave moje náklady sú podstatne vyššie. ďakujem

andrej magula

Kvalita dodávky zemného plynu je kontrolovaná priebežne a uverejňovaná na http://www.spp-distribucia.sk/sk_distribucna-siet/sk_zlozenie-zemneho-plynu-a-emisny-faktor . Ako je vidieť z tabuľky spaľovacie teplo zemného plynu sa behom roka podstatne nemení. Ale aj mierne výkyvy v spaľovacom teple zemného plynu sú eliminované fakturáciou v kWh od 1.januára 2008. Čiže platíte za množstvo dodanej energie obsiahnutej v spotrebovanom zemnom plyne, nie za objem dodaného zemného plynu. Prepočet na spotrebu v kWh realizuje dodávateľ plynu v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 559/2007, ktorá bola novelizovaná vyhláškou č. 60/2008. Je tam aj korekcia na nadmorskú výšku odberného miesta. Vo Vašom prípade môže ísť o iný výkon plynového spotrebiča, ale aj iná nadmorská výška ako aj iný tlak plynu.