Ako správne vetrať?

Petr Nemec

V zimnom období vetrajte krátko a intenzívne (okno dokorán) viac krát za deň, pri uzavretom termostatickom ventile na radiátore.

Po výmene okien nezabúdajte na častejšie vetranie. Cez staré drevené okná totiž pravdepodobne dochádzalo k samovoľnému prevetrávaniu interiéru. Nové okná majú lepšie tesniace vlastnosti a preto môže pri nedostatočnom vetraní dochádzať k hromadeniu vlhkosti v interiéri a následnému vzniku plesní.