Čo je ekvitermická regulácia?

Martin Čupil

Ekvitermická regulácia je dokonalejší systém regulácie vykurovacieho systému. Jej úlohou je regulovať teplotu vykurovacej vody podľa predpísanej závislosti od vonkajšej teploty. Vonkajší snímač teploty je vhodné umiestniť na severnú (resp. málo slnečnú) stranu domu. Počas prevádzky zdroja tepla je neustále meraná teplota vykurovacieho média, vonkajšia teplota a prípadne aj teplota v miestnosti. Pomocou týchto údajov je udržiavaná teplota v miestnosti na úrovni, ktorá bola vami vopred naprogramovaná na určené časové úseky. Program možno nastaviť zvlášť na každý deň v týždni a samozrejme ho aj podľa potreby kedykoľvek zmeniť.