Europska únia sa už dlhší čas borí s legislatívou ako zakázať používanie kondenzačných kotlov na Slovensku. Príčinou je nevyriešená je centrálna likvidácia ale aj zber kondenzátu z plyn. kondenzačných kotlov, ktorý je veľmi škodlivý. Podľa vášho názoru v akom časovom rozmere EU zakáže používanie kondenzačných kotlov na Slovensku. Vyriešenie likvidácie kondenzátu pri súčasnej ekonomickej situácii neprichádza dlhodobo do úvahy.

Jozef Dolinay

Moje informácie nie sú také, že EÚ by sa snažila zakázať používanie kondenzačných kotlov na Slovensku. V súčasnosti neexistuje lepšie zhodnotenie energie obsiahnutej v zemnom plyne ako v kondenzačnom režime. Pre výkony kondenzačných kotlov určených pre domácnosť nie je žiadne obmedzenie vypúšťania kondenzátu do kanalizačnej sieti. Pri veľkých výkonoch je povinnosť kondenzát neutralizovať. Deje sa to cez dolomitickú alebo vápennú drť, čo nie je až tak finančne nákladné.