V našom rodinnom dome mám nainštalovaný kondenzačný kotol Protherm LEV. Ako pracuje ekvitermická regulácia, aký regulátor by ste mi doporučili. Zatiaľ používam klasický len s vyhodnotením teploty v miestnosti. Ďakujem.

Štefan Krett

Výrobca Protherm ponúka s kondenzačným kotlom aj ekvitermickú reguláciu. Je vhodné obrátiť sa na predajcu kotlov Protherm, ktorý systém je vhodný pre kotol Lev. Ekvitermická regulácia je dokonalejší systém regulácie vykurovacieho systému. Jej úlohou je regulovať teplotu vykurovacej vody podľa predpísanej závislosti od vonkajšej teploty. Vonkajší snímač teploty je vhodné umiestniť na severnú (resp. málo slnečnú) stranu domu. Počas prevádzky zdroja tepla je neustále meraná teplota vykurovacieho média, vonkajšia teplota a aj teplota v miestnosti. Pomocou týchto údajov je udržiavaná teplota v miestnosti na úrovni, ktorá bola vopred naprogramovaná na určené časové úseky. Program možno nastaviť zvlášť na každý deň v týždni a samozrejme ho aj podľa potreby kedykoľvek zmeniť.