V rodinnom dome nám plynový boiler ktorého vývod spalín je vedený cez múr 9cm hliníkovou rúrou do 12cm rúry vysokej 2,5m. V zime, pri mrazoch mi spaliny idú do priestoru domu, keďže studený vzduch ktorý sa tlačí cez vývod dovnútra nepustí spaliny von. V lete je to v poriadku.Neviem či by pomohlo zaizolovanie vývodu, alebo niečo iné?

Ambróz Flešár

Zaizolovanie vývodu spalín môže byť jedným z opatrení, ktoré by mohlo daný problém vyriešiť. Keďže sme dodávatelia zemného plynu, odporúčame obrátiť sa na odborníkov komínovej techniky, ktorí posúdia vhodnosť použitého systému. Použitie hliníka na odvod spalín sa mi nezdá najvhodnejšie, taktiež dĺžka 2,5 m môže byť nedostatočná.  S ohľadom na možnosť vnikania spalín do miestnosti a tým riziko otravy CO odporúčam o urýchlenú nápravu uvedeného stavu.