Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na výhody a nevýhody plynových tepelných čerpadiel. Ďakujem.

Juraj Mikláš

Dobrý deň,

Plynové tepelné čerpadlo (PTČ) je vysoko účinné zariadenie, ktoré je schopné súčasne vykurovať i chladiť. Primárnym zdrojom získavania tepla je vo väčšine prípadov vonkajší vzduch a na pohon kompresora sa využíva plynový motor spaľujúci zemný plyn.

Momentálne dostupné výkonové rady PTČ predurčujú toto zariadenie pre použitie vo všetkých objektoch, ktorých tepelná strata je viac ako 20 kW (miminálne viacgeneračné domy a bytovky, až po dielne, administratívne budovy a pod.). V porovnaní s elektrickým tepelným čerpadlom dosahuje i pri nízkych vonkajších teplotách stabilnejší výkon. PTČ s nižším výkonom, vhodné pre bežné rodinné domy sú zatiaľ iba vo fáze vývoja. Preto v prípade, že je tepelená strata predmetného objektu nižšia ako 20 kW, odporúčame kondenzačný kotol.  Viac o kondenzačných kotloch nájdete na našej stránke www.sppporadimevam.sk

Plynové tepelné čerpadlá môžu byť optimálnym riešením pre:
- vykurovanie budov s tepelnou stratou nad 20 kW,
- ohrev teplej vody,
- klimatizáciu budov,
- chladenie (chladiarne, sklady a pod.),

Každé tepelné čerpadlo je schopné súčasne vykurovať i chladiť. Táto vlastnosť tepelných čerpadiel otvára zaujímavé oblasti ich použitia všade tam, kde sa spotrebúva súčasne tak teplo ako i chlad, napríklad pri spracovaní potravín, v hoteloch, reštauráciách a nemocniciach a podobne. Pokiaľ je PTČ využívané celoročne, jeho návratnosť sa tým logicky skracuje.