Dobrý deň, pri rekonštrukcii kotla za kondenzačný uvažujem o doterajšej zmene ohrevu TUV / máme elektrický bojler/. KK mi poskytuje možnosti prietokový, s malým zásobníkom / 25l / priamo v kotli alebo externý zásobník. Sme 3 členná domácnosť v rod. dome. Máme 3 odberné miesta. Aká je účinnosť ohrevu TUV v jednotlivých horemenovaných možnostiach? Viem, že je tam viacero nezmámych údajov a táto problematika je individuálna a zložitá aj od ďaľších parametrov. Možno by sa to dalo porovnať na spotrebe 100l denne, pri nejakej / napr. 60C teplote /. Modelová situácia pre horemenované možnosti, s ignorovaním neznámych údajov / straty v potrubí,...pre priemerné hodnoty kondenz. kotla. Rád by som vedel aj "účinnosť" externého zásobníka zo vstupnou teplotou ohrievanej vody z kotla 80C, na bežne ohrievanú / asi 60C/, tiež s ignorovaním straty v privádzaných potrubiach medzi kotlom a zásobníkom. Bez započítania strát samovolným chladnutím. Kotol je umiestnený v suteréne domu.

František Černobila

Dobrý deň,

pokiaľ by sme nemali uvažovať so stratami, tak množstvo spotrebovanej energie na ohrev rovnakého množstva vody na rovnakú teplotu  za rovnakých podmienok bude v prípade vstavaného zásobníka porovnateľné, ako v prípade externého zásobníka. Elektrický ohrev je neekonomický, nakoľko 1 kW elektriny je drahší ako 1 kW plynu. 

Každopádne sa na riešenie Vašej inštalácie nepozerajte jednostranne. Osobne preferujem kondenzačný kotol so vstavaným nízkoobejmovým vrstveným zásobníkom (cca 40 litrov), s rýchloohrevom cez doskový výmenník, pretože riešenie je ako celok lacnejšie, zaberá menej miesta, inštalácia je rýchlejšia a jednoduchšia a kotol môžem vďaka menším rozmerom teoreticky umiestniť aj inde, ako do pivnice. U vás môže byť situácia iná. Napríklad môže zavážiť, či chcete kotol kombinovať so solárnymi článkami prípadne výmenníkom zabudovaným v krbovej vložke a podobne. O týchto plánoch je dobré vedieť vopred, aby ste si nekúpili kotol, ktorého neskoršia kombinácia napr. so solárnymi článkami by sa Vám o pár rokov predražila (nie vždy sú systémy kompatibilné). Ak plánujete solárne články, alebo výmenník v krbovej vložke, je lepšie namiesto vstavaného zásobníka alebo bežného externého zásobníka vybrať bivalentný/akumulačný zásobník alebo nazývaný aj solárny alebo dvojokruhový zásobník.. To sú všetko detaily, ktoré ovplyvnia Váš výber. Výmena zdroja tepla je obvykle investícia na viac ako 10 rokov, preto treba plánovať dopredu.

Ďalšia poznámka - keďže uvažujete nad kondenzačným kotlom, zistite si na aký teplotný spád máte vypočítanú vykurovaciu sústavu a veľkosti teplovýmenných plôch. Dôvod je jednoduchý - pri výstupnej teplote vody z kotla 80°C nedokážete naplno využiť výhody kondenzačného kotla (tepelné zisky z kondenzácie). Pri kondenzačnom kotle sa teplota vykurovacej vody zväčša nastavuje do 60°C (alebo napr. na teplotný spád 55/45°C) - tak aby bola teplota vody v spiatočke čo najnižšia (ideálne okolo 40°C) – vtedy dochádza ku kondenzácii a je dosahovaná vysoká účinnosť. Ak sa rozhodnete pre kondenzačný kotol, nezabudnite si skontrolovať doriešenie odvodu spalín do komína ale i kondenzátu do kanalizácie. Nezabudnite na termostatické ventily + hlavice, hydraulickú a ekvitermickú reguláciu a izbový termostat s časovačom (a ich správnu inštaláciu). Každopádne návrh systému má svoje špecifiká preto výber kotla, príslušenstva a najvhodnejšieho miesta inštalácie konzultujte s odborníkom.