Chcela by som poradiť či je treba si dať opraviť plynový kotol ak minuloročná spotreba plynu je polovičná ako tento rok.Tzn. Minulý rok bol odber plynu 2728 m3 priemerné spalovacie teplo objemové 10,617 a dodané množstbo energie v plyne 28963.Na tohtoročnej vyúčtovacej faktúre je odber plynu 5308 m3 spalovacie teplo 10,604 a dodané množstvo energie v plyne je 56286. Veľmi tomu nerozumiem len som si poprečítaní vyúčtovacej faktúry všimla tento rozdiel a tak uvažujem či nemôže byť volajaká závada v kotli.Ak môžte poraďte mi ďakujem.

Marie Kovácsová

Podľa pokynov výrobcov plynových kotlov je interval kontroly a údržby plynových kotlov alebo plynových ohrievačov vody raz za rok. Taktiež nesmiete zabúdať na kontrolu zariadenia na odvod spalín čiže komína alebo dymovodu.  Na druhej strane takmer 100% rozdiel v ročnej spotrebe zemného plynu nemôže byť zapríčinený len samotným plynovým kotlom, ak sa nestalo nič, čo sa týka veľkosti vykurovanej plochy  (nadstavba, prístavba, vykurovanie druhého podlažia predtým nevykurovaného a pod.) Odporúčam pozrieť si a porovnať staršie ročné vyúčtovanie, spotreba plynu by sa nemala až tak veľmi odlišovať. Ak nemáte staršie údaje, po zaslaní kontaktu na Vás (meno na koho je odberné miesto, mesto, ulica, prípadne telefon) sa môžem pozrieť v našom systéme a prípadne poradiť.