zdravím od PP! chcel by som sa opýtať nasledovné. mám montovaný dom/bungalow/ a kotol Junkers a 120l bojler na TUV. Vykurovanie je v celom dome podlahové. čidlo z ulice mi meria teplotu a ovláda kotol. otázka na Vás: mám vypínať kotol na dialkovom ovládaní zakaždým, ked odchádzam z domu? nabapr. ráno ide dieťa do školy, manželka do práce, ja do mesta. domov sa vraciam až poobede okolo 14,00 15,00hod. ked vypnem kúrenie , slnko mi nahrieva izby cez okná , takže teplo mám stále okolo 23stupne, aj ked kotol doobedu vypnem. manželka to nevyypína, vraj netreba. poradte mi , vypínať, či nie.

robert šolony

Podlahové vykurovanie má veľkú akumulačnú kapacitu (zotrvačnosť). Je to veľmi stabilný systém a takmer samoregulačný. Ak stúpne teplota v miestnosti, zmenší sa rozdiel teploty medzi ňou a podlahou, tým sa zmenší odovzdávané teplo, teplá voda sa neochladí a cirkuluje v potrubí a neprimiešava teplo z kotla. A funguje to aj naopak. Napr. intenzívnym a krátkym vyvetraním sa teplota v miestnosti veľmi neochladí a naopak veľmi vychladená miestnosť sa nahrieva dlhšiu dobu (obmedzenie teploty vykurovanej vody).

Preto spätná väzba pre priestorový regulátor prichádza s oneskorením, čo ovplyvňuje chovanie regulátora. Ekvitermická regulácia nastavením sklonu ekvitermickej krivky jednak obmedzuje maximálnu teplotu vykurovacej vody bez ohľadu na prevádzku kotla a zároveň reaguje na zmeny vonkajšej teploty okamžite a teda s predstihom oproti priestorovému termostatu, ktorý čaká až sa zmení teplota v miestnosti. Priestorový regulátor bude mať problémy udržať konštantnú teplotu v miestnosti  a bude mať sklon ku „kmitaniu“. Jeho výhoda je však v tom že dokáže reagovať na vznik teplotných ziskov ako napr. od slnečného žiarenia, pobytu osôb v dome, varenia a iných teplotných ziskov.

Vzhľadom k týmto obecným princípom regulácie by som odporúčal použiť primárne ekvitermickú  reguláciu a až potom v prípade ďalších vyšších nárokov ju doplnil lokálnou teplotnou reguláciou na jednotlivé podlahové okruhy.

Čo sa týka nočných alebo aj denných útlmov je tu veľké množstvo názorov. Pokiaľ však platia základné fyzikálne rovnice pre teplo, tak dodávka tepla je podmienená rozdielom teplôt. Ak teda teplotu v dome znížite, bude v tomto období potrebovať i menej tepla pre vykurovanie. Je ale pravdou, že pri krátkych útlmoch tu má veľký vplyv okrajový stav znovu uvedenia na pôvodnú teplotu, ktorý skutočne musíte vykonať s dostatočným predstihom a to bez ohľadu na zvolenú reguláciu. V tomto okamžiku väčšinou kotol beží na väčší výkon a veľa ľudí potom konštatuje že ide o drahšiu prevádzku.

Je aj taký názor, že pokiaľ je systém nastavený správne a správne funguje (prietoky, požadovaná teplota) nechať to všetko na ekvitermiku a nezaťažovať systém útlmami, jedine dlhodobými (dovolenka a pod.). Fyzikálne však stále platí, že zníženie teploty o jeden stupeň znamená úsporu 6%.