Aká je v súčasnosti cena plynu pre domácnosť na varenie a aká je cena pre centrálnu plynovú kotolňu?

Milan Novodvorský

Ceny zemného plynu od dodávateľa SPP pre domácnosti na varenie platné od 1.1.2011,  t.j. ročný odber ZP od 0 do 2110 kWh vrátane (približne 0 až 200m 3 vrátane) :

Druh tarify: D1 (Varíme), Fixná mesačná sadzba: 2,112 €/mesiac, Sadzba za odobratý plyn: 0,0611 €/kWh. Ceny sú s DPH.

Ceny zemného plynu pre centrálnu kotolňu dodávateľ plynu SPP nezverejňuje. Zverejňuje  CENNÍK za dodávku plynu na výrobu tepla urč eného pre domácnosť  vydaný v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0025/2011/P zo d ňa 9.12.2010). Nájdete ho na : http://www.spp.sk/zakaznici/velki-zakaznici/velki-zakaznici-ceny-a-zmluvne-produkty/