Máme 40 ročné etážové kúrenie pre poschodový dvojdom s kotlom P2, klasickými VSŽ plech radiátormi a veľkoobjemový rozvod média.Teplú vodu máme riešenú prietokovými ohrievačmi na plyn. Akú alternatívu pre prípadnú rekonštrukciu odporúčate a aký efekt by sa mohol očakávať v oblasti úspor. Celý systém je ešte bezproblémový, ale životnosť je problematická.

Pavol Svoreň

Po 40 rokoch prevádzky je najvyšší čas rozmýšľať o rekonštrukcii vykurovacej sústavy, alebo minimálne o výmene zdroja tepla. V oboch prípadoch odporúčam kondenzačnú techniku nakoľko je to technika, ktorá vie najlepšie využiť energiu obsiahnutú v zemnom plyne. Paradoxne veľkoobsahové systémy kondenzačným kotlom vyhovujú, čo pre väčšinu moderných nástenných kotlov predstavuje ťažko riešiteľný problém. Pri výmene klasického kotla za kondenzačný však musia byť splnené minimálne tieto podmienky:


prevložkovanie komína na kondenzačnú techniku,

výkon radiátorov navrhnutý pre kondenzačný režim (pri veľkoobsahovom systéme je podmienka splnená),

možnosť odvádzať kondenzát z kotla do kanalizácie


Príprava teplej vody by mala byť čo najbližšie k miestu spotreby. Predpokladám, že preto máte prietokové ohrievače, že zdroj tepla je vzdialený. Tu prichádza do úvahy jedine ich výmena za novšie, prípadne ich výmena za priamo výhrevné zásobníkové ohrievače vody.

Efekt z prechodu na kondenzačný kotol vo Vašom prípade (40 ročný kotol) môže byť značný (cca 20% a viac), nakoľko  meracia a regulačná technika pri dnešných kotloch je niekde úplne inde (modulová regulácia výkonu kotla, ekvitermická regulácia kotla, priestorový termostat, montáž termostatických ventilov a hlavíc na radiátoroch).