Aký najefektívnejší spôsob ohrevu vody plynom? Chcel by som sa opýtať bývame dve dospelé osoby v 30 ročnom rodinnom dome-kocke. Chcem vedieť či k plynovému bojleru nie je lepšia alternatíva prietokový ohrievač so zásobníkom prípadne iná alternatíva na plyn. Ohrievač/bojler by bol umiestnený v garáži na stene za spodnou kúpeľňou a zároveň pod kúpeľňou na poschodí. Najdlhší vodovod (kuchyňa) je od ohrevu vzdialený cca 5m, spodná kúpelňa 2-3m a vrchná cca 3m. V garáži je v zime teplota okolo 12-17 stupňov. Spotreba vody je hlavne večer, 1x sprcha a 1xkúpel prípadne 2 sprchy. Mesačne cca až 20 kupelov. Nejaká spotreba ráno na hygienu a riad. Cez deň je dom prázdny. Vopred ďakujeme

Martin Straka

Teplú vodu v domácnostiach pomocou zemného plynu môžeme pripraviť cez:

• plynový prietokový ohrievač vody, • plynový zásobníkový ohrievač vody.

Podľa spôsobu ohrevu:• priamo výhrevné,• nepriamo výhrevné,• kombinované.

 

V spojení so zdrojom tepla (kotlom):

• kotly na vykurovanie a prietokový ohrev teplej vody,

• kotly na vykurovanie so zabudovaným zásobníkom teplej vody,

• kotly na vykurovanie s možnosťou pripojenia nepriamo výhrevného zásobníka teplej vody.

 Plynové prietokové ohrievače vody

Sú vhodné na prípravu teplej vody v malých množstvách a v nepravidelnom čase odberu. Pracujú na úspornom prietokovom princípe, to znamená, že potrebné množstvo vody je ohrievané iba vtedy, keď ho potrebujeme. Hlavnými prednosťami prietokových ohrievačov je ich nenáročnosť na priestor a jednoduchá obsluha. Ohrievače je možné bez problémov umiestniť do kuchyne či do kúpeľne, teda do bezprostrednej blízkosti odberného miesta. Vďaka krátkym potrubiam (rozvodom) sú zabezpečené minimálne straty.

Výhody prietokových ohrievačov vody:

ohrievač vody je v mieste spotreby a zohrieva vodu prakticky okamžite po otvorení kohútika,

Nevýhody prietokových ohrievačov vody:

 

Plynové zásobníkové ohrievače vody priamo výhrevné

Spĺňajú všetky požiadavky na komfortné, spoľahlivé a ekonomicky výhodné zariadenia na ohrev vody.

Ide o samostatne stojace zariadenia s odvodom spalín do komína i cez stenu . Tieto zásobníkové ohrievače sú vhodné pre miesta s jednorazovým odberom väčšieho množstva teplej vody.

Plynové zásobníkové ohrievače vody nepriamo výhrevné

Používajú sa na prípravu teplej vody v spojení s plynovým závesným alebo stacionárnym kotlom. Vodu v zásobníku zohrieva pripojené vykurovacie zariadenie (kotol).

Výhody zásobníkových ohrievačov vody:

 Pri výbere vhodného typu zásobníkového ohrievača vody je potrebné vedieť:

Tepelná izolácia

Únik tepla cez povrch akumulačnej nádrže obmedzuje tepelná izolácia. Jej kvalita priamo vplýva na úspornosť prevádzky akumulačného bojlera a posudzuje sa hodnotou koeficientu merných tepelných strát, ktorý je vyjadrený vo Wh/24 hodín/liter, teda v spotrebe v priebehu 24 hodín na jeden liter objemu nádrže. Čím je toto číslo menšie, tým menšie sú straty ohrievača, a teda aj jeho prevádzka je úspornejšia. V prípade moderných ohrievačov, pri ktorých sa ako tepelná izolácia väčšinou používa polyuretánová pena nezaťažujúca životné prostredie, je hodnota merných tepelných strát lepšia (teda nižšia) ako 8 Wh/24 hodín/liter. Na porovnanie, ohrievače vyrábané pred rokom 1983 majú tento koeficient väčší ako 30 Wh/24 hodín/liter, z čoho vyplýva, že ich tepelné straty môžu byť až trikrát väčšie v porovnaní s ohrievačmi vyrábanými v súčasnosti. Pri obstarávaní nového ohrievača venujte údaju o merných tepelných stratách veľkú pozornosť.

Tepelná izolácia potrubných rozvodov

Tepelne izolovať potrubné systémy, najmä väčšej dĺžky (nad 2 m), je dnes takmer nutnosť. Okrem úspor energie spotrebovanej na ohrev vody týmto dosiahnete aj skvalitnenie dodávky vody od ohrievača k miestu spotreby. Tepelná izolácia podstatne znižuje pokles teploty vody pozdĺž potrubia.

 Umiestnenie plynových spotrebičov v garážach upravuje TTP 704 01 z júla 2009 :

V garážových priestoroch možno umiestniť spotrebič určený len na vykurovanie iba vtedy, ak sú

splnené nasledujúce požiadavky:

– prívod plynu je vedený čo najkratším smerom;

– spotrebič je v zhotovení C a je vhodný na použitie v garáži ;

– povrchová teplota žiadnej časti spotrebiča nesmie presiahnuť teplotu 300 °C;

– spotrebič je chránený proti mechanickému poškodeniu pohybom dopravného prostriedku;

– minimálna vzdialenosť spodnej hrany spotrebiča od podlahy je 0,5 m;

– spotrebič je pripojený napevno alebo bezpečnostnou hadicou, ktorej zásuvka (zástrčka) sa automatický uzavrie pri zvýšení teploty okolitého prostredia na 70 °C a v uzavretom stave musí spĺňať požiadavky na tesnosť pri teplote 650 °C najmenej počas 30 minút.


minimálne tepelné straty,

možnosť umiestenia v mieste najväčšej spotreby,

teplá voda k dispozícii podľa potreby v reálnom čase,

malé nároky na priestor,

úspora potrubného materiálu na rozvod teplej vody,

možnosť jednoduchšieho rozšírenia systému prípravy teplej vody najmä pri vzdialenejších odberných miestach (napríklad v prípade prístavby alebo rekonštrukcie objektu).


zvyčajne vyššie investičné náklady,

zvýšená možnosť poruchy (pri väčšom počte ohrievačov),

častejšia údržba,

malé jednorazové množstvo teplej vody, čo je hendikepom najmä pri napúšťaní vaní,

sú citlivejšie na tvrdosť vody.pomere k množstvu pripravovanej vody investične obvykle menej náročné,

centrálna regulácia výstupnej teploty,

možnosť pokrytia aj nárazového zvýšeného odberu teplej vody,

možnosť kombinácie s obnoviteľnými zdrojmi energie – slnečné kolektory, tepelné čerpadlá či iné palivá.