Je potrebné zatepliť stenu /pilier/ z travertínu alebo ho ponechať nezateplený?

jozef Raček

Nehnevajte sa, ale nerozumiem otázke. Stena je zvonku obložená travertínom? Ak, áno, ide o to z akého materálu je stena vyhotovená. pri dnešných normách stena 45 cm z plných tehál je nevyhovujúca a je potrebné ju zatepliť minimálne 6 cm polystyrénom.