Od 19.9.2010 do 18.9.2011 bol nameraný odber plynu 1656 m.kub.Doposial som mala dva spotrebiče a to plynový sporák a 1.ks gamat.V minulom roku mi pribudli ešte jedny gamat. Nedoplatok za uvedené obdobie činil 200,12 Eur a pri tom som maximálne šetrila na kúrení.Teraz po zvýšeni preddavkových platieb platím 80,0 Eur. Môžete mi poradiť ako ušetriť?

Veronika Fojtíková

Vaša preddavková mesačná zálohová platba bola vypočítaná podľa skutočnej spotreby za minulé obdobie a to vo výške 80 €, čo je správne, ročne to činí 877 €. Tu je na mieste otázka, či je Vaša ročná spotreba zemného plynu primeraná.  Spotrebu zemného plynu ovplyvňuje viacero faktorov. V prvom rade je to kvalita obvodových stien domu alebo bytu, kvalita okien a strechy. Zmena týchto parametrov však prináša pomerne značné investičné náklady. Snáď okrem okien, ktoré sa dajú vymeniť aj postupne, podľa finančných možností. Orientačnú spotreby zemného plynu vo Vašej domácnosti si môžete vypočítať na: http://www.spp.sk/poradime-vam/rady-a-tipy/kalkulacne-nastroje/kalkulator-spotreby/ .  Námety ktoré môžu čiastočne pomôcť znížiť spotrebu energie a pritom sú nízko nákladové alebo bez investičné nájdete na http://www.spp.sk/poradime-vam/rady-a-tipy/znizenie-nakladov-na-energie/bezinvesticne/ .