Dobrý deň, Pokazil sa nám kotol Destila DPL 25 v jednoposchodovom RD o vykurovanej výmere cca 160 m2. Je ho teda treba vymeniť. Máme k nemu bojler 160L, oba spotrebiče sú v pivničných priestoroch. Máme veľkoobjemové radiátory, ktoré budeme meniť na jar 2012. Potreboval by som vedieť, aké všetky úkony a operácie bude potrebné robiť pri výmene kotla? Aký kotol odporúčate? Bude naďalej potrebná expanzná nádrž? Bude potrebné používať prídavné čerpadlo?

Štefan Chlpík

Podľa otázky sme sa dnes stretli v Zákazníckom centre v Bratislave. Akáno, nemám čo dodať, ak nie odpovedzte na tento mail.