Uvažujem o výmene plynového kotla. Jestvujúci kotol zabudovaný pri plynofikácii v roku 1993, typ Destila o výkone 30 kW, predimenzovaný, postačuje výkon cca 24 kW, vykurovací systém klasické ústredné kúrenie samotiažné, s oceľoplechovými radiátormi vyhotovené v stavbe dvjopodlažného rodinného domu užívaného od roku 1980. Dom nie je dodatočne tepelne izolovaný, má vymenené okná za plastové a pri zmene strechy z plochej krytej živičnou krytinou, za nízku sedlovú má vhodnejšiu tepelnú izoláciu stopu horného podlažia. Komín má vložku z hliníkovej flexo rúry, resp. hadice, z obdobia plynofikácie. Kotol kúrenia je stacionárny umiestnený v pôvodnej kotolni v suteréne. Ohrev TÚV je riešený zásobníkom napojeným do ústredného kúrenia s alternatívnym el. vykurovacím telesom. Vzhľadom na široký sortiment ponuky kotlov, rozsiahle zmeny vo vývoji techniky plynových vykurovacích telies ako i na finančné náklady, potrebujem odbornú radu na typ vhodného kotla. Ide o výmenu vykurovacieho telesa z dôvodu dĺžky doby jeho činnosti, neuvažujem o možnosti rozsiahlejšej rekonštrukcie vykurovacieho systému a samozrejme mi ide o úspory nákladov na vykurovanie.

Ján Pavelka

Pri takom vysokom potrebnom výkone kotla a pri nerekonštrukcii  samotiažného systému (vysoký objem vody) odporúčam kotol kondenzačný. Pre väčšinu moderných nástenných kotlov samotiažne vykurovacie systémy predstavujú ťažko riešiteľný problém. Kondenzačným kotlom pritom

veľkoobsahové systémy paradoxne vyhovujú. Taktiež po dodatočnom zateplení objektu sa z jestvujúceho vykurovacieho systému stáva prakticky systém nízkoteplotný, vhodný na inštaláciu kondenzačného kotla.. Pri výmene klasického kotla za kondenzačný však musia byť splnené minimálne tieto podmienky:


prevložkovanie komína na kondenzačnú techniku (hliníková flexo rúra nie je vhodná, hliník sa stráca),

výkon radiátorov navrhnutý pre kondenzačný režim (veľkoobsahový systém túto podmienku s najväčšou pravdepodobnosťou spĺňa)

možnosť odvádzať kondenzát z kotla do kanalizácie ( v pivnici máte kanalizáciu)


 Efekt z prechodu na kondenzačný kotol môže byť značný (cca 20% a viac), nakoľko  meracia a regulačná technika pri dnešných kotloch je niekde úplne inde (modulová regulácia výkonu kotla, ekvitermická regulácia kotla, priestorový termostat, montáž termostatických ventilov a hlavíc na radiátoroch- doporučujem).

Pri dnešných kondenzačných kotloch je modulový výkon kotla, to znamená že v rozsahu napr.3 až 17 kW alebo 6 – 24 kW kotol pracuje v optimálnom režime. Od 0 do nižšieho čísla výkonu kotol zapína a vypína. Čo sa týka výrobcov, na našom trhu prevládajú nemeckí ako Viessmann. Junkers, Vaillant, Buderus alebo francúz Geminox. Všetky sú vynikajúcej kvality je len na Vás či aj s prípravou teplej vody alebo ostanete pri „obojživelníkovi".