Je vhodné použiť kombinovaný kondenzačný kotol s prietokovým ohrevom TV, keď má byť umiestnený v obývacom priestore (v kuchyni)? Kde sa odvádza kondenz, cez sifón do odpadu? Ďakujem.

Drahomira Textorová

Kondenzačný kotol v spojení s prietokovým ohrevom vody je bežne v ponuke výrobcov. V ponuke sú aj kombinácie s nepriamoohrevným  zásobníkom (od kotla) napr. 50 litrovým alebo z tzv. vrstveným zásobníkom, to znamená, že teplá voda je pripravovaná v doskovom výmenníku a do zásobníka je len ukladaná vo vrstvách. Pri nie veľmi tvrdej pitnej vode je mne najbližší systém s vrstevným zásobníkom, ak spotreba vody nie je príliš vzdialená od kotla. Pri kondenzačných kotloch používaných v domácnosti je možný odvod kondenzátu priamo do odpadu.