Ako mám nastaviť kúrenie v rodinnom dome (ako temperovať) počas neprítomnosti, keď v dome bývam väčšinou len počas výkendov. V dome mám nainštalovaný plynový kotol

Ján Bednár

Nemali by ste dopustiť, aby teplota v dome výrazne klesla aj v dobe vašej neprítomnosti. V podstate nesmie teplota obvodových stien klesnúť pod 12 až 13°C (je tam závislosť od vlhkosti vzduchu, tepelno technických vlastností obvodových stien..) aby nedochádzalo ku kondenzácii vodných pár a tým k možnosti vzniku plesní . Optimálne je temperovanie domu okolo 16 - 18°C. Pred príchodom (1 až 2 hod) je potom vhodné zvýšiť teplotu na cca. 21 °C, aby ste už prišli do vykúreného domu.