Dopočul som sa že ak si nainštalujem novu kondenzačnu pec mam narok na nižšiu cenu plynu je to pravda

Ivan Tomek

Vaša informácia nie je správna. SPP v spolupráci s EkoFondom organizuje už tretí rok za sebou rôzne akcie pri kúpe kondenzačného kotla. V súčasnosti prebieha akcia:

Súťaž o Ekovýhru

Súťažte o EkoVýhru až do 300 eur

Zapojte sa do súťaže o EkoVýhru, ktorú sme pre vás pripravili v spolupráci s EkoFondom, a získajte šancu vyhrať 20 % z obstarávacej ceny kotla až do výšky 300 eur.

 

Súťaž trvá od 1. 9. 2011 do 30. 9. 2012 a do súťaže sa môžete zapojiť, ak:


ste zákazníkom SPP,

si v termíne od 1. 9. 2011 do 30. 9. 2012 kúpite a nainštalujete nový kondenzačný kotol na zemný plyn s výkonom do 30 kW vrátane,

kedykoľvek počas trvania súťaže vyplníte a odošlete prihlášku (poštou alebo elektronicky),

je vaša ročná spotreba zemného plynu minimálne 1 500 m 3 .


 Viac informácií, prihlášku do súťaže ako aj Štatút súťaže EkoVýhra nájdete na www.ekofond.sk.