Ppribližne o koľko sa zníží ročne spotreba plynu pre domácnosť D 3 kde predtým sa vykurovalo jedným klasickým kotlom a jednou gamatkou súčasne ak by sa v budúcnosti kúrilo len kotlom. Minuloročná celková spotreba plynu bola 4000 m3.

František Kováč

Pri výmene za nový klasický kotol s kvalitnou reguláciou a termostatickými ventilmi na radiátoroch o viac ako 10%, pri výmena za kondenzačný kotol aj o 20%. Všetko záleží od terajšieho stavu kotla a gamatky.