Dobrý deň Chcel by som sa opýtať, ako može SPP vzťahovať kWh na spaľné teplo napr. 10,6 kWh/m3, keď túto hodnotu nie je možné dosiahnuť ani s tým najlepším kondenzačným kotlom? Za odpoveď ďakujem

Ján Budaj

Zmena na energetické jednotky znamená objektívnejší spôsob účtovania spotrebovaného zemného plynu. Odberateľ platí za množstvo dodanej energie obsiahnutej v spotrebovanom zemnom plyne, nie za objem dodaného zemného plynu.

SPP od 1.1. 2008 zmenilo spôsob účtovania spotreby zemného plynu na energetickú jednotku kilowatthodinu. Obchodnou jednotkou je dodané množstvo energie v plyne, ktoré predstavuje množstvo plynu zodpovedajúce 1 kWh tepelnej energie uvoľnenej jeho dokonalým spálením. Prepočet na spotrebu v kWh realizuje dodávateľ plynu v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 559/2007, ktorá bola novelizovaná vyhláškou č. 60/2008.

Kondenzačný kotol vie využiť energiu obsiahnutú v zemnom plyne až na 98%, ak pracuje v optimálnom režime. Klasický kotol približne na 80% v závislosti od kvality kotla. Spaľovacie teplo dodávané do siete sa mení, preto je spravodlivejšie účtovať v kWh zodpovedajúcich skutočnej hodnote v dodávanom zemnom plyne. Tiež, v zmysle vyhlášky, je použitá korekcia dodávaného množstva zemného plynu v závislosti na nadmorskej výške odberného miesta, čo zase vedie k spravodlivejšiemu účtovaniu.