Aké sú rozdiely medzi teplovodným - ústredným a lokálnym vykurovaním.

Peter Hrabovský

Na zabezpečenie tepelnej pohody v priestoroch rodinného domu a bytu sa principiálne navrhuje lokálne alebo ústredné teplovodné vykurovanie.

Lokálne spotrebiče sú určené na priame lokálne vykurovanie miestností, keď k odovzdávaniu tepla dochádza prúdením alebo sálaním. Typickým príkladom sú takzvané gamatky. Ku každému vykurovaciemu telesu je inštalované plynovodné potrubie. Časť užívateľov dáva prednosť lokálnemu plynovému vykurovaniu pred použitím plynového kotla a teplovodného vykurovacieho systému. Svoje rozhodnutie väčšinou zdôvodňujú tým, že každá miestnosť môže mať vlastný nezávislý zdroj tepla. To je výhodou najmä v domoch, kde nie sú všetky miestnosti trvalo využívané a po dlhšom prerušení vykurovania stačí krátky čas na dosiahnutie požadovanej teploty. Odpadá montáž teplovodného systému a vložkovanie komína a vykurovanie nie je závislé od dodávky elektrickej energie ako pri plynovom kotle. Investičné náklady sú nižšie ako pri ústrednom teplovodnom vykurovaní. Nevýhodou je nižšia účinnosť v porovnaní s plynovým kotlom a teplovodným systémom. Nezanedbateľným faktorom je aj zložitejšia a prácnejšia manipulácia.

Ústredné teplovodné vykurovanie bytov a domov je možné charakterizovať ako výrobu tepla v jednom mieste (kotly) a rozvodom tepla v teplonosnej látke do jednotlivých miestností. V porovnaní s lokálnym vykurovaním má ústredné vykurovanie celú radu predností. Sú to hlavne lepšie technické podmienky pre výrobu tepla, prejavujúce sa vyššou účinnosťou a jednoduchou obsluhou, lepšie predpoklady pre reguláciu vykurovania, čistota prevádzky, menšie plošné a dispozičné požiadavky v obytných priestoroch, rovnomerné rozloženie vnútornej teploty v miestnosti. Ďalšou výhodou je vykurovanie príslušenstva ako napríklad kúpeľňa, toaleta, chodba a pod.

Povedané zjednodušene, lokálne vykurovanie má opodstatnenie v menej obývaných priestoroch, teplovodné vykurovanie je ideálne pre všetky pravideľne obývané objekty (rodinné domy, kancelárie a pod.).