Dobrý deň. Bývame v bytovom dome č.parcely 2878/589 Štefana Králika, Bratislava,správca uzavrel zmluvu SPP na dodávku plynu na vykurovanie a ohrev vody pre 70 vlastníkov bytov a NP. Sme vraj zaradení do tarify číslo M 4, ako organizácie a malé firmy.Naša spotreba je podľa dostupných informácií nad 68 575 kwh.Chceme sa spýtať že ktorá možhosť je pre nás výhodnejšia či D 4 alebo M 4.Jedná sa o novú bytovku. Ďakujeme za odpoveď.

Jolana Baňasová

Zaradenie do tarify je na základe ročnej spotreby zemného plynu. Spoločenstvo vlastníkov bytov, ktoré vlastní plynovú kotolňu je správne zaradené ako Malé podnikanie a organizácie. Pre 70 bytových jednotiek je to určite Tarif M4,  kde odber zemného plynu za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 68 575 kWh do 633 000 kWh. Nad tento ročný odber je už tzv. Stredný odber, čo pri 70 bytoch môže ale aj nemusí nastať. Po 12 mesačnom odbere je vhodné prehodnotiť správne zaradenie.