Dobrý deň, uvažujem o výmene 12-ročného klasického kotla za kondenzačný. Bývame v rodinnom dome s rozlohou 142 m2, plynom kúrime, zohrievame vodu, aj varíme. Dom je nezateplený, postavený z pórobetónu, okná sú vymenené za plastové. V miestnostiach sú radiátory s predimenzovanou plochou, takže nie je problém znížiť teplotu vody v rozvodoch. V súčasnosti spotrebujeme približne 3500 m3 plynu ročne. Oplatí sa invesícia do kondenzačného kotla? Koľko plynu by sme mohli ušetriť?

Igor Valenta

Dobrý deň. Vo vašom prípade bude možné dosiahnuť zaujímavé úspory, nakoľko uvádzate, že plocha radiátorov je predimenzovaná. Znamená to, že teplotný spád bude možné znížiť na nižšiu úroveň a kondenzačný kotol tak využije energiu vodných pár a spalín. Pre výpočet je potrebné zohľadniť podlahovú plochu, výšku miestností (štandardne 2,6 m) a počet osôb v domácnosti (štandardne 4). Ďalej sú zohľadnené stavebné materiály, okná a nadmorská výška, v ktorej je dom postavený. V prípade potreby nájdete na našej stránke i výpočtový nástroj: http://www.sppporadimevam.sk/viete-ze/kalkulator-spotreby/

Zo zadaných údajov vykonáme kalkuláciu najskôr pre klasický a následne kondenzačný kotol (tak, aby boli zachované zostávajúce výpočtové faktory). Vypočítaný rozdiel v ročnej spotrebe je 356 m 3 zemného plynu (t.j. úspora približne 10%). Vo Vašom prípade môžu byť úspory ešte zaujímavejšie, nakoľko staršie kotly nedosahujú účinnosť nových kotlov. Pri klasických kotloch starších ako 10 rokov je možné dosiahnuť až 20 percentné úspory zemného plynu. Počíta sa i s takzvaným "večným plameňom". Klasické kotly večným plameňom spotrebujú 0,2 až 0,4 m 3 zemného plynu za deň. Pri celoročnej, 365-dňovej prevádzke (vykurovanie + ohrev vody) môžu byť straty horením večného plameňa 70 až 150 m 3 .  Kondenzačné kotly sú zapaľované piezoelektricky, takže kotol nespotrebováva plyn na tzv. večný plameň. 

Investičné náklady sú pri kondenzačných kotoch vyššie, ako v prípade klasických, no dosiahnuté úspory, užívateľský komfort a bezpečnosť hovoria jasne v prospech kotlov kondenzačných. Ak sa rozhodnete pre nový kotol, využite ponuku Aliančných partnerov SPP  http://www.spp.sk/zakaznici/domacnosti/spp-bez-starosti/vyber-certifikovanych-partnerov-spp/ , ktorí Vám pomôžu s výberom kotla, príslušenstva a dymovodu pre odvod spalín z kondenzačného kotla. Nezabudnite sa informovať o ekvitermickej regulácii, no a na radiátory inštalujte termostatické hlavice. V prípade, že uvažujete i nad zmenu "bojlera", spýtajte sa na integrované zásobníky vody. V maloobjemových vrstvených zásobníkoch je akumulované iba nevyhnutné množstvo teplej vody, pričom v prípade zvýšenej spotreby sa kotol správa ako prietokový ohrievač. Vrstvený zásobník je zaujímavý najmä pre užívateľov, ktorí neuvažujú o doplnkovom zdroji tepla, akým môžu byť napríklad solárne kolektory. V prípade kolektorov je výhodnejšie použiť akumulačné, takzvané bivalentné zásobníky, s objemom 200 až 500 litrov (podľa počtu slnečných kolektorov a ich výkonu).