Kúpil som starší RD ktorý nemá zavedenú prípojku zemného plynu.Vedenie je pred domom asi 1,5 m od hranice pozemku.Rekonštrukcia UK je nutná.Rozhodujem sa ,či sa zamerať na elektrický kotol alebo plynový.Kto robí v okrese MT prípojky plynu a zhruba v akej cenovej hladine sa zhotovenie plynovej prípojky do RD pohybuje?Ďakujem za odpoveď.

Juraj Široký

Systém vykurovania robíte na viac rokov, preto je potrebné dobre zvážiť všetky pre a proti. V mojom porovnaní, je zhodnotená energia, ktorá vstupuje do rodinného domu. Výsledok nájdete na http://www.spp.sk/poradime-vam/rady-a-tipy/kalkulacne-nastroje/rocne-naklady-na-energiu/ . Nie sú tam ale náklady na zriadenie plynovej alebo elektrickej prípojky. Mne stále vychádza taký model, že kde je prístup k zemnému plynu, tak ho treba využiť. Pokiaľ nechcete ísť do moderných tepelných zdrojov ako napr. tepelné čerpadlo. Tam sú ale vstupné investície pomerne vysoké. Pri tepelnom čerpadle vzduch voda je potrebný doplnkový zdroj tepla, nakoľko také čerpadlo pri mínusových teplotách napr. pod -5°C stráca na účinnosti.

Podrobný postup pre pripojenie na zemný plyn nájdete na http://www.spp-distribucia.sk/sk_obchodno-technicke-informacie/sk_zakaznici---kategorie/sk_domacnosti/sk_nove-pripojenie/sk_rodinny-dom .

Podľa našich zdrojov meter pripojovacieho plynovodu (plynovod od distribučnej siete po hranicu pozemku) by mohol stáť 300€ + ešte plynovod privedený od hranice pozemku do domu a vnútorný rozvod zemného plynu po spotrebiče. Ceny sú ale vec problematická, líšia sa v regiónoch, od dodávateľa a pod. Zoznam firiem nájdete na stránke http://www.spp-distribucia.sk/sk_obchodno-technicke-informacie/sk_odporucani-zhotovitelia.